Правова інформація

Справжня Політика обробки персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ Компанія «АГРОТРЕЙД», ІПН 5262097334 (далі - Адміністрація сайту), може отримати про користувача під час використання їм сайтом https://potatosystem.ru/ ( далі по тексту - «Сайт»), сервісами, службами, програмами та продуктами Сайту (далі за текстом - «Сервіси»). Згода користувача на надання персональної інформації, яке він дав у відповідності з цією Політикою в рамках використання одного з Сервісів, поширюється на всі Сервіси Сайту.

Використання Сервісів Сайту означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів Сайту.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє Адміністрація Сайту.

1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при передачі будь-яких даних про себе в процесі використання Сервісів Сайту, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними користувача:

  • прізвище ім'я по батькові;
  • контактна інформація (адреса електронної пошти, номер контактного телефону);

1.1.2. Дані, які автоматично передаються Сервісів Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP- адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.1.3. Інша інформація про користувача, збір та / або надання якої необхідно для використання Сервісів.

1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до Сервісів Сайту. Адміністрація Сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

1.3. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Адміністрація Сайту виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів.

2.1. Адміністрація Сайту збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг користувачеві.

2.2. Персональна інформація користувача може використовуватися в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація боку в рамках використання Сервісів Сайту;

2.2.2. Надання користувачеві персоналізованих Сервісів;

2.2.3. Інформування користувача по його питанню;

2.2.4. Зв'язок з користувачем в разі необхідності, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, пов'язаних з використанням Сервісів, наданням послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;

2.2.5. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;

2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних.

2.2.7. Надання інформації про інших пропозиціях сайту і його партнерів.

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам.

3.1. Адміністрація Сайту зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішнього регламенту конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу всім користувачам Сайту.

3.3. Адміністрація Сайту має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач явно висловив свою згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві. При використанні окремих Сервісів, користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3.3. Передача передбачена російським або іншим держорганам, в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі прав на сайт (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;

3.4. При обробці персональних даних користувачів Адміністрація Сайту керується Федеральним законом «Про персональні дані» від 27.07.2006 N 152-ФЗ в чинній на момент застосування редакції.

3.5. Обробка вищевказаних персональних даних буде здійснюватися шляхом змішаної обробки персональних даних (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних).
Обробка персональних даних може здійснюватися як з використанням засобів автоматизації, так і без їх використання (на паперових носіях).

4. Зміна користувачем персональної інформації.

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина.

4.2. Користувач також може відкликати надану їм персональну інформацію, звернувшись з таким проханням до Адміністрації Сайту за допомогою письмового звернення.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів.

5.1. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту будь-яких персональних даних, що надаються користувачами.

5.2. Доступ до персональних даних мають лише уповноважені співробітники Адміністрації Сайту, уповноважені співробітники сторонніх компаній (т. Е. Постачальників послуг) або ділових партнерів.

5.3. Всі співробітники Адміністрації Сайту, мають доступ до персональних даних, повинні дотримуватися політики щодо забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних. З метою забезпечення конфіденційності інформації та захисту персональних даних Адміністрація Сайту підтримує вживає всіх заходів, необхідних для запобігання несанкціонованому доступу.

5.4. Забезпечення безпеки персональних даних досягається також наступними заходами:

  • розробкою і затвердженням локальних нормативних актів, що регламентують порядок обробки персональних даних;
  • реалізацією технічних заходів, що знижують вірогідність реалізацій загроз безпеки персональних даних;
  • проведенням періодичних перевірок стану захищеності інформаційних систем.

6. Зміна Політики Конфіденційність особистої. Чинне законодавство.

6.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її публікації на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

6.2. До цій Політиці і відносинам між користувачем і Адміністрацією Сайту, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики обробці персональних даних, підлягає застосуванню чинного законодавства Російської Федерації.

7. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції.

Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти Адміністрації Сайту в письмовому вигляді.